Dinh dưỡng

Chiến lược lồng ghép dinh dưỡng và an toàn lương thực cho trẻ em và nhóm có nguy cơ tại Việt Nam

  • Dự án: Chiến lược lồng ghép dinh dưỡng và an toàn lương thực cho trẻ em và nhóm có nguy cơ tại Việt Nam
  • Thời gian: 2010-2012
  • Vài trò của WHO: Chương trình phối hợp với sự tham gia của 3 cơ quan LHQ (WHO, UNICEF và FAO).
  • Đối tác: Bộ Y tế Việt Nam (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt), UNICEF, FAO

Mô tả dự án

Các cơ quan LHQ bao gồm WHO, UNICEF và FAO đang hỗ trợ Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia triển khai chương trình dinh dưỡng “Chiến lược lồng ghép dinh dưỡng và an toàn lương thực cho trẻ em và nhóm có nguy cơ tại Việt Nam”. Đây là một chương trình thực hiện trong 3 năm (2010-2012), hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng tiếp tục phổ biến trong các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, và phòng ngừa suy dinh dưỡng trong tương lai.

Các hoạt động chủ chốt gồm cải thiện công tác giám sát an toàn lương thực, dinh dưỡng và sức khỏe; tăng cường năng lực cung cấp các can thiệp dinh dưỡng trong đó có cải thiện nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ và thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ; đảm bảo hấp thu bổ sung đủ sắt, vitamin A và i-ốt; chăm sóc phù hợp cho trẻ suy dinh dưỡng; và cải thiện an ninh lương thực bằng cách tăng sản lượng lương thực trang trại kết hợp với việc tiêu thụ nhiều loại thực phẩm an toàn, chất lượng.

Thông tin liên quan