Sức khỏe Vị Thành niên

Hầu hết những người trẻ tuổi đều khỏe mạnh. Tuy nhiên, có hơn 2,6 triệu người trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 24 tử vong hàng năm trên toàn cầu. Một số lượng lớn hơn nhiều người trẻ tuổi phải chịu đựng ốm đau bệnh tật làm cản trở khả năng để tăng trưởng và phát triển đầy đủ những tiềm năng của mình. Một số lượng lớn vẫn có những hành vi gây nguy hiểm không chỉ cho tình trạng sức khỏe của mình trong hiện tại mà còn trong cả những năm tương lai nữa. Gần 2/3 số tử vong sớm và 1/3 tổng số gánh nặng bệnh tật ở người trưởng thành có liên quan đến tình trạng hay hành vi khởi nguồn từ thời thanh niên bao gồm hút thuốc lá, thiếu hoạt động thể chất, sinh hoạt tình dục không có bảo vệ hoặc phơi nhiễm với bạo lực.

Các ấn phẩm về sức khỏe vị thành niên

  • Mở rộng tiếp cận dịch vụ tránh thai cho vị thành niên
    Vị thành niên, chưa lập gia đình và đã có gia đình, phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe tình dục và sinh sản bắt nguồn từ hoạt động tình dục sớm, không được bảo vệ, và không mong muốn. Yếu tố quan trọng cơ bản của vấn đề này là thiếu tiếp cận với giáo dục tình dục, và biện pháp tránh thai phù hợp, tiếp cận được và giá cả hợp lý.
  • Sức khỏe tình dục và sinh sản vị thành niên trẻ
    Ấn phẩm này đánh giá bằng chứng định lượng và định tính về tình dục và sức khỏe sinh sản vị thành niên từ một số nước đang phát triển và nhấn mạnh các kết quả đối với trẻ em trai và trẻ em gái ở độ tuổi dưới 15 tuổi trong các nghiên cứu.