Sức khỏe Vị Thành niên

Thông tin cần biết

 • Hơn 2,6 triệu người trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 24 tử vong hàng năm, phần lớn là do những nguyên nhân có thể phòng tránh được.
 • Khoảng 16 triệu nữ trong độ tuổi từ 15 đến 19 sinh con hàng năm.
 • Người trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24 chiếm tỷ lệ 40% tổng số người trưởng thành nhiễm HIV mới năm 2009.
 • Khoảng 20% số vị thành niên sẽ có vấn đề về sức khỏe tâm thần, phổ biến nhất là trầm cảm hoặc lo âu, trong bất kỳ một năm nào.
 • Ước tính có 150 triệu người trẻ tuổi hút thuốc lá.
 • Có khoảng 430 người trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 24 tử vong hàng ngày do bạo lực giữa các cá nhân.
 • Trên toàn cầu, chấn thương giao thông đường bộ gây tử vong cho khoảng 700 người trẻ tuổi mỗi ngày.

Ở Việt Nam

 • Người trẻ tuổi chiếm 30% dân số.
 • Chính phủ nhận thấy rằng tăng cường các hoạt động lành mạnh trong thời kỳ vị thành niên và thực hiện các bước để bảo vệ người trẻ tuổi tốt hơn không bị những nguy cơ về sức khỏe là vấn đề quan trọng để phát triển và phòng ngừa những vấn đề sức khỏe khi trưởng thành.
 • Số học sinh đi học nhìn chung là cao. Theo Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam, Vòng 2 (SAVY 2), 99% số nam và 98% số nữ tuổi từ 14 đến 25 đã đi học tại trường.
 • Tính trung bình, thanh thiếu niên Việt Nam có 7,3 năm học tại trường.
 • Theo Tổng điều tra dân số năm 2009, tuổi trung bình khi kết hôn đối với nam là 26.6 và đối với nữ là 22.8.
 • Mặc dù tiếp cận được với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ nạo phá thai của người trẻ tuổi còn cao. Trong SAVY 2, có 8,4% (82 trong số 977) phụ nữ có hoạt động tình dục tuổi từ 15-24 nói là đã có một lần nạo phá thai.
 • Các báo cáo khác cho thấy rằng tỷ lệ nạo phá thai của phụ nữ trẻ tuổi chưa xây dựng gia đình chiếm từ 10% đến 20% tất cả các ca nạo phá thai ở khu vực thành thị.
 • Tỷ lệ hiện nhiễm HIV của thanh thiếu niên tuổi từ 15-24 được ước tính là 0,9% ở nam giới và 0,2% ở nữ giới.
 • Hơn 34% số trường học đã cung cấp giáo dục về HIV dựa trên các kỹ năng sống trong năm học 2009.
 • SAVY 2 cũng cho thấy rằng có nhiều người vợ trẻ ở khu vực thành thị (8,4%) nói là bị chồng đánh đập hơn so với khu vực nông thôn (5,3%).
 • Có 20,4% số người được hỏi tuổi từ 14-25 đã hút thuốc lá.

Đáp ứng của TCYTTG

 • TCYTTG hỗ trợ Bộ Y tế (BYT) trong việc xây dựng các chính sách và chương trình, triển khai thực hiện, theo dõi và đánh giá để cải thiện tình trạng sức khỏe của người trẻ tuổi.
 • TCYTTG đã hỗ trợ BYT thực hiện một cuộc đánh giá nhanh các vấn đề sức khỏe của thanh thiếu niên, bao gồm việc ước tính số thanh thiếu niên tử vong, bị ốm đau hay chấn thương, và số có những hành vi dẫn đến ốm đau hoặc chấn thương trong tương lai.
 • Đánh giá đã xem xét các chính sách và yếu tố gây cản trở hoặc trợ giúp về sức khỏe và phát triển của vị thành niên; và xác định các phương thức hiệu quả nhất để tăng cường sức khỏe tốt cho thanh thiếu niên cũng như phòng ngừa các vấn đề sức khỏe và ứng phó khi chúng xảy ra.
 • Kể từ 2008, TCYTTG đã cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho BYT để thành lập các Dịch vụ Thân thiện Thanh thiếu niên tại 20 tỉnh thành.
 • TCYTTG đã giúp đỡ BYT sửa đổi phù hợp và thí điểm thực tế và phổ biến Gói Định hướng cho các Dịch vụ Thân thiện Thanh thiếu niên, tăng cường năng lực cho các nhân viên cung cấp các dịch vụ có chất lượng cho thanh thiếu niên.
 • Hợp tác với các tổ chức LHQ khác, TCYTTG đã hỗ trợ BYT và Tổng cục Thống Kê thực hiện Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam (SAVY) vào năm 2003 và 2008.
 • TCYTTG hợp tác với các tổ chức LHQ khác và các đối tác là thành viên của Nhóm liên Cơ quan về SKSS cũng như các kênh khác để nâng cao nhận thức về các vấn đề của thanh thiếu niên và để xây dựng một khối kiến thức chia sẻ chung giữa các đối tác về những gì cần phải làm nhằm tăng cường sức khỏe cho thanh thiếu niên.