Ấn phẩm và nguồn thông tin

Những ấn phẩm nổi bật

Báo cáo kiểm soát bệnh lao toàn cầu 2013

Đây là báo cáo toàn cầu thứ mười tám về lao do Tổ chức Y tế Thế giới công bố theo loạt báo cáo bắt đầu từ năm 1997. Báo cáo này cung cấp một đánh giá toàn diện và cập nhật về tình hình dịch bệnh lao, tiến độ thực hiện và nguồn kinh phí phòng chống, chăm sóc và kiếm soát ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia. Báo cáo sử dụng số liệu của 197 quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm hơn 99% bệnh lao trên thế giới.

Báo cáo Y tế thế giới 2013

Báo cáo Y tế thế giới: nghiên cứu bảo hiểm y tế toàn dân tập trung vào tầm quan trọng của nghiên cứu trong việc thúc đẩy tiến trình hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Ngoài ra, nó xác định những lợi ích của việc tăng đầu tư vào nghiên cứu y tế ở các nước có thu nhập thấp và trung bình sử dụng các nghiên cứu trường hợp từ khắp nơi trên thế giới, báo cáo cũng đề xuất các cách để tăng cường hơn nữa loại nghiên cứu này.

Atlas sức khỏe và khí hậu

Atlas sức khỏe và khí hậu là một sản phẩm của sự hợp tác độc đáo giữa các cộng đồng khí tượng và y tế công cộng. Ấn phẩm cung cấp những thông tin khoa học chính xác về mối liên hệ giữa thời tiết và khí hậu với những thách thức lớn về sức khỏe, từ bệnh tật do đói nghèo mang lại tới những tình huống khẩn cấp phát sinh từ các sự kiện thời tiết khắc nghiệt và bùng phát dịch bệnh. Trong những thách thức đó còn có vấn đề suy thoái môi trường, tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng và xu hướng lão hóa dân số phổ biến trên toàn thế giới.

Báo cáo của Giám đốc Khu vực

Bản báo cáo trước Ủy ban Khu vực Tây Thái Bình Dương tập trung vào công việc của TCYTTG trong Khu vực trong năm hoạt động kết thúc vào ngày 30 /6/2012—năm hành động quyết định để giải quyết các thách thức về y tế của Khu vực, từ các bệnh không lây nhiễm và an toàn vệ sinh thực phẩm tới vấn đề kháng kháng sinh và bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thuật ngữ tiêu chuẩn quốc tế về y học cổ truyền của TCYTTG khu vực Tây Thái Bình Dương

Y học cổ truyền đã phát triển hàng ngàn năm với thuật ngữ riêng của nó. Tuy nhiên điều kiện lịch sử đã dẫn đến những cách biểu đạt khác nhau trong y học cổ truyền. Thuật ngữ tiêu chuẩn quốc tế là bước đầu tiên hướng tới toàn cầu hóa y học cổ truyền, và chắc chắn sẽ thúc đẩy trao đổi thông tin khoa học trong các hiệp hội y học cổ truyền.


Tạp chí

Những ấn phẩm nổi bật

 • Sổ tay hỏi – đáp về bệnh dại
  pdf, 29.47Mb

  Bệnh dại là bệnh kinh điển nhất được biết đến của loài người, khi đã lên cơn dại thì không có loại thuốc nào có thể cứu chữa được. Cuốn sổ tay hỏi – đáp về bệnh dại sẽ trả lời những câu hỏi thường gặp dựa trên những bằng chứng khoa học của bệnh.
 • Báo cáo Y tế thế giới 2013
  Báo cáo Y tế thế giới: nghiên cứu bảo hiểm y tế toàn dân tập trung vào tầm quan trọng của nghiên cứu trong việc thúc đẩy tiến trình hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Ngoài ra, nó xác định những lợi ích của việc tăng đầu tư vào nghiên cứu y tế ở các nước có thu nhập thấp và trung bình sử dụng các nghiên cứu trường hợp từ khắp nơi trên thế giới, báo cáo cũng đề xuất các cách để tăng cường hơn nữa loại nghiên cứu này.
 • Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về nạn dịch thuốc lá toàn cầu, 2013
  Những thành công nối tiếp trong kiểm soát thuốc lá toàn cầu được trình bày chi tiết trong Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về nạn dịch thuốc lá toàn cầu 2013. Đây là ấn phẩm thứ tư trong loạt báo cáo này, trong đó thể hiện tình trạng thực thi của các biện pháp trong Gói các chính sách kiểm soát thuốc lá hiệu quả - gọi tắt là MPOWER, với các dữ liệu quốc gia được tổng hợp và cập nhật tới cuối năm 2012.
 • Atlas sức khỏe và khí hậu - tiếng Anh
  Atlas sức khỏe và khí hậu là một sản phẩm của sự hợp tác độc đáo giữa các cộng đồng khí tượng và y tế công cộng. Ấn phẩm cung cấp những thông tin khoa học chính xác về mối liên hệ giữa thời tiết và khí hậu với những thách thức lớn về sức khỏe, từ bệnh tật do đói nghèo mang lại tới những tình huống khẩn cấp phát sinh từ các sự kiện thời tiết khắc nghiệt và bùng phát dịch bệnh. Trong những thách thức đó còn có vấn đề suy thoái môi trường, tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng và xu hướng lão hóa dân số phổ biến trên toàn thế giới.