Đánh giá tình hình dinh dưỡng ở Việt nam giai đoạn 2009-2010

:
Viện Dinh dưỡng quốc gia, UNICEF

Mục đích của Đánh giá này là cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và nhiều tổ chức khác nhau một tập hợp số liệu về tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. Suy dinh dưỡng là hậu quả của nhiều yếu tố khác nhau như thiếu an toàn lương thực, sức khỏe kém và chăm sóc không đầy đủ, và đến lượt chúng những yếu tố này lại bị những nhân tố cơ bản khác như giáo dục và nghèo đói làm cho trầm trọng thêm. Tài liệu tổng kết một số chỉ số về tình trạng dinh dưỡng từ mạng lưới giám sát dinh dưỡng và các nguồn khác trong giai đoạn 2009-2010. Báo cáo tập trung vào tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi và bà mẹ, đặc biệt là vào tỷ lệ suy dinh dưỡng ở lứa tuổi mầm non và số liệu về tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng. Đánh giá cũng đưa ra số liệu về một số yếu tố cơ bản, như mức tiêu thụ thực phầm và đói nghèo.