Video: WHO mang lại sức khỏe cho mọi người

Tin vắn
31 Tháng 12 2013

Ngày 01 tháng 1 năm 2014 -- Trong năm 2013, WHO đã đạt được một triệu người theo dõi trên dịch vụ tiểu blog Twitter. Để tri ân, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn những điểm nổi bật năm 2013 của chúng tôi được chia sẻ dưới dạng tweet.

Chúng tôi đã chọn một số điểm nổi bật của chúng tôi từ các chủ đề sức khỏe là những chủ đề quan trọng nhất đối với người theo dõi trên Twitter của chúng tôi và người dùng Facebook.

Cảm ơn các bạn đã chia sẻ chủ đề của mình trong đầu tháng 12!

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Ms. Tran Thi Loan
Tel: 84-4-943 3734/5/6 (ext. 83886)
Mobile: 84-090 488 7997
Email: media.vtn@wpro.who.int