Tổ Chức Y tế Thế Giới hoan nghênh Quy Định mới về mũ bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) tại Việt Nam hoan nghênh quy định mới về mũ bảo hiểm có hiệu lực từ ngày đầu tiên của năm mới 2014. Theo đó kể từ ngày 1 tháng 1 Nghị Định số 171 của Chính phủ yêu cầu 40 triệu người lái mô tô xe máy phải đội mũ bảo hiểm có chứng nhận và dán nhãn theo thiêu chuẩn quốc gia.

“Nghị định 171, một sự hoan nghênh, một sáng kiến mới cho khởi đầu một năm mới 2014”, Tiến sĩ Takeshi Kasai, Trưởng Đại diện của Tổ Chức Y Tế Thế Giới tại Việt Nam nói, “Nghiên cứu đã chứng minh rõ là việc đội mũ bảo hiểm theo tiêu chuẩn và được cài dây đúng cách có thể giảm tỷ lệ tử vong tới 42% và chấn thương sọ não 69%” Tiến sĩ Takeshi Kasai nói thêm.

Kể từ khi thông qua luật đội mũ bảo hiểm có tính chất lịch sử của Việt Nam năm 2007, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của người lái xe mô tô, xe máy và người ngồi sau duy trì ở mức trên 90%. Tuy nhiên, mối quan tâm về chất lượng mũ bảo hiểm xử dụng ngày càng tăng lên sau khi Tổ Chức Y Tế Thế Giới tiến hành kiểm tra gần đây cho thấy 84% mũ bảo hiểm được sử dụng có khả năng bảo vệ không đáng kể đầu và sọ não trong tai nạn. Mô tô, xe máy chiếm 95% phương tiện giao thông của Việt nam nhưng tỷ lệ sử dụng mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia vẫn còn thấp so với đại đa số.

Theo Nghi Định 171, người đi trên mô tô, xe máy đội mũ không phải là mũ dành cho đi ôtô, xe máy sẽ bị xử phạt như không đội mũ bảo hiểm. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Việt nam để hoàn thiện luật về mũ bảo hiểm của người đi trên môtô, xe máy.

Nằm trong một phần của Chương trình an toàn giao thông toàn cầu của Bloomberg Philanthropies tại Việt nam, Tổ Chức Y Tế Thế Giới và các cơ quan quốc tế khác đã và đang làm việc với các đối tác chính phủ và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia để hoàn thiện luật pháp về an toàn giao thông, đặc biệt là liên quan đến đội mũ bào hiểm đối với người đi trên môtô, xe máy và lái xe sau khi uống rượu bia và đảm bảo chất lượng mũ bảo hiểm cho người sử dụng.

Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, với sự hỗ trợ của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, mới đây đã phát động chiến dịch truyên thông toàn quốc về lợi ích của việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt chất lượng và hâu quả nghiêm trọng nếu không sử dụng mũ đạt chuẩn.

“Tổ Chức Y Tế Thế Giới sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Việt Nam, đặc biệt trong việc đảm bảo mũ bảo hiểm đạt chất lượng, và thực hiên những biện pháp thích hợp để bảo đảm Nghị định 171 được thực thi một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu chung của chúng ta là cứu người trên những con đường của Việt nam”, Tiến sĩ Takeshi Kasai nói.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Bà Trần Thị Loan
Tel: 84-4-943 3734/5/6 (ext. 83886)
Mobile: 84-090 488 7997
Email: media.vtn@wpro.who.int