| Chuyến công tác phối hợp giữa Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam tới tỉnh Ninh Thuận về Tăng cường Hệ thống Y tế

Chuyến công tác phối hợp giữa Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam tới tỉnh Ninh Thuận về Tăng cường Hệ thống Y tế

Lần đầu tiên, một đoàn công tác của Liên Hợp Quốc và Chính phủ về tăng cường năng lực hệ thống Y tế đã tới thăm tỉnh Ninh Thuận, một trong những tỉnh nghèo nhất của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 21 đến 23 tháng 8 năm 2013.

Phái đoàn được Tiến sĩ Takeshi Kasai - Trưởng Đại diện WHO, Ông Arthur Erken - Trưởng Đại diện UNFPA, Ông Jesper Moller - Phó Trưởng Đại diện UNICEF, và TS Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu cùng các chuyên gia của các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đại diện các nhà tài trợ và các Bộ ngành có liên quan.