| Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

07 tháng 3 năm 2014: Tiến sỹ Shin Young-Soo (Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương) gặp gỡ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.