| Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

9 tháng 3 năm 2014: Trạm y tế xã (ngôi nhà màu trắng) nằm ở trung tâm của xã Dung K'no, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.