| Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

9 tháng 3 năm 2014: Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Phạm Lê Tuấn và Tiến sỹ Shin Young-soo (Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương) đến thăm một hộ gia đình dân tộc thiểu số ở xã Dung K'no, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.