| Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

08 tháng 3 năm 2014: Một trẻ sơ sinh bên bà và mẹ trong Bệnh viện Tỉnh Lâm Đồng tại Đà Lạt, Việt Nam.