| Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

10 tháng 3 năm 2014: Tiến sỹ Shin Young-soo (Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương) phát biểu trước Ủy ban Xã hội của Quốc hội Việt Nam về việc xây dựng Bảo hiểm y tế xã hội vì mục tiêu bao phủ sức khỏe toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.