| Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

08 tháng 3 năm 2014: Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến, Tiến sỹ Shin Young-soo (Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương), và Tiến sỹ Phạm Thị Bạch Yến (Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng) nói chuyện với một bệnh nhân tại Bệnh viện huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.