| Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

08 tháng 3 năm 2014 : Đoàn công tác của Tổ chức Y tế Thế giới (do Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương Tiến sỹ Shin Young-Soo dẫn đầu) và Đoàn công tác của Bộ Y tế Việt Nam (do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu) gặp gỡ với chính quyền địa phương, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.