| Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

Câu chuyện hình ảnh: Chuyến thăm của Tiến sỹ Shin Young-soo tới Việt Nam (7-11 tháng ba 2014)

08 tháng 3 năm 2014: Tiến sỹ Shin Young-soo (Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương) và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến họp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.