Những sự kiện nổi bật

Liên hệ

Địa chỉ mới từ ngày 25/04/2015

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Việt Nam

304 Kim Mã

Hà Nội

Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 4 38 500 100 / +84 (0) 4 38 501 888 mới

Fax: +84 (0) 4 37 265 519 / +84 (0) 4 37 265 520 mới

E-mail: media.vtn@wpro.who.int

Xem vị trí trên Google Maps

Đến Văn phòng WHO Việt Nam:

Khách đến Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc và Văn phòng WHO phải đăng ký ở cổng. Khách sẽ được phát một thẻ an ninh và được đón ở lối vào. Vui lòng đem theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu.