Ngày Nhân đạo thế giới

19 Tháng 8

Thông tin cơ sở

Thiên tai, xung đột và các trường hợp khẩn cấp khác đe dọa tính mạng và sức khỏe của hàng triệu người mỗi năm. Khi khủng hoảng như vậy xảy ra, hàng ngàn nhân viên cứu trợ nhân đạo cố gắng, nỗ lực chăm sóc các nạn nhân và hỗ trợ chính quyền địa phương sở tại. Vào Ngày Nhân đạo thế giới Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan quốc tế khác khẳng định vai trò, tầm quan trọng của các nhân viên cứu trợ nhân đạo và tưởng nhớ những người đã hy sinh hoặc bị thương khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng của mình.

Ngày Thế giới nhân đạo cung cấp cơ hội để:

  • công chúng tìm hiểu thêm về cộng đồng nhân đạo, về công việc của nhân viên cứu trợ nhân đạo và những thách thức mà họ phải đối mặt;
  • các cơ quan phi chính phủ và quốc tế và các cơ quan của Liên Hợp Quốc thể hiện các hoạt động nhân đạo của mình;
  • tưởng nhớ những người đã hy sinh hoặc bị thương khi làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo.

Thông tin mới nhất và thông cáo báo chí

Các liên kết liên quan