Sức khỏe và dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em

Tổ chức Y tế Thế giới tích cực hỗ trợ Chính phủ xây dựng các kế hoạch, chính sách và chiến lược nhằm cải thiện sức khỏe, sự sống sót và dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em, bằng cách rà soát số liệu, tăng cường tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ sức khỏe sinh sản, dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, khuyến khích thực hành dinh dưỡng của bà mẹ dành cho trẻ, bảo vệ trẻ nhỏ chống các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin, và nâng cao sức khỏe cho trẻ ở độ tuổi học đường. WHO cung cấp hướng dẫn để áp dụng và triển khai các gói can thiệp dựa vào bằng chứng, chi phí hiệu quả cung cấp trong quá trình chăm sóc liên tục, từ trước khi mang thai, trong thời kỳ mang thai, sinh con, sau sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh và chăm sóc trẻ.

WHO hỗ trợ để triển khai thực hiện các dự án giới thiệu phòng chờ đẻ và chăm sóc sơ sinh ở các huyện vùng sâu vùng xa. WHO cũng đang xem xét việc cải thiện cung cách quản lý các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản và bệnh lây truyền qua đường tình dục (RTI/STI) cũng như công tác phòng chống và kiểm soát ung thư cổ tử cung trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ấn phẩm và tài liệu

Liên hệ

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Việt Nam
63 Trần Hưng Đạo
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại: +84 4 3943 3734 / 5 / 6
Fax: +84 4 3943 3740
E-mail: media.vtn@wpro.who.int