Tiêm chủng

Chương trình Tiêm chủng mở rộng (EPI) đang giúp Việt Nam thực hiện tiêm chủng thường xuyên và giám sát dựa vào ca bệnh đối với những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin, gồm bại liệt, sởi/rubella, Hemophilus Influenza type b (HepB), viêm não Nhật bản, Hội chứng Rubella bẩm sinh, phù hợp với mục tiêu toàn cầu và khu vực là thực hiện thanh toán bệnh bại liệt, laoij trừ bệnh sởi và kiểm soát bệnh HepB vào năm 2012.

EPI giám sát việc sử dụng vắc xin; thúc đẩy thực hành tiêm an toàn; điều tra các tác dụng phụ sau tiêm chủng từ cấp quốc gia đến cấp xã. Chương trình EPI cũng hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường công tác kiểm soát chất lượng vắc xin trong các Cơ quan Quản lý quốc gia ở Việt Nam cũng như cung cấp hướng dẫn về sản xuất vắc xin trong nước.

Ấn phẩm và tài liệu

  • Tổng kểt công tác tiêm chủng - tiếng Anh
    Cuốn sách tham khảo do Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và TCYTTG (WHO) phối hợp biên soạn, đưa ra số liệu cụ thể về hoạt động của hệ thống tiêm chủng cấp quốc gia và cấp huyện ở 194 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuốn sách cho thấy bức tranh khái quát về những khía cạnh chủ chốt, bao gồm thông tin về nhân khẩu học, tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin, Lịch tiêm chủng cũng như các hoạt động kiểm soát bệnh sởi

Các chủ đề y tế

Những sự kiện sắp tới

Liên hệ

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Việt Nam

304 Kim Mã

Hà Nội

Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 24 38 500 100 / +84 (0) 24 38 501 888 mới

Fax: +84 (0) 24 37 265 519 / +84 (0) 24 37 265 520 mới

E-mail: wpvnmmedia@who.int

Xem vị trí trên Google Maps

Đến Văn phòng WHO Việt Nam:

Khách đến Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc và Văn phòng WHO phải đăng ký ở cổng. Khách sẽ được phát một thẻ an ninh và được đón ở lối vào. Vui lòng đem theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng.