HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Chương trình phòng chống HIV/AIDS hỗ trợ mở rộng qui mô điều trị bằng thuốc kháng retrovirus (ART) và tăng cường hệ thống y tế nhằm cung cấp chăm sóc và điều trị toàn diện có chất lượng, bao gồm cả việc tích hợp các dịch vụ phòng chống HIV, lao (TB) và sức khỏe sinh sản. Các hoạt động phòng chống HIV/AIDS chủ yếu tập trung vào giảm thiểu tác hại cho các đối tượng tiêm chích ma túy, đối tượng hành nghề mại dâm và nam tình dục đồng giới, trong đó có các chương trình bơm kim tiêm, liệu pháp điều trị thay thế bằng methadone và khuyến khích sử dụng bao cao su. Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã hợp tác với UNAIDS tiến hành thí điểm phương pháp điều trị 2.0, một sáng kiến toàn cầu đang được áp dụng thàn công ở Việt Nam. Quyền con người của các nhóm đối tượng chính bị ảnh hưởng là một chủ đề liên quan đến HIV/AIDS khác trong chương trình nghị sự của WHO.

Liên hệ

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Việt Nam
63 Trần Hưng Đạo
Hà Nội
Việt Nam
Điện thoại: +84 4 3943 3734 / 5 / 6
Fax: +84 4 3943 3740
E-mail: media.vtn@wpro.who.int