Đôi nét về WHO tại Việt Nam

Văn phòng Đại diện WHO tại Việt Nam là đại diện chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Vai trò của Văn phòng Đại diện của WHO là nhằm đáp ứng yêu cầu từ nước chủ nhà để hỗ trợ hoạch định chính sách cho sự phát triển y tế bền vững, tiếp cận hệ thống y tế một cách toàn diện. Điều này bao gồm cung cấp hướng dẫn, xây dựng các mối quan hệ đối tác địa phương để thực hiện hợp tác kỹ thuật, thiết lập các tiêu chuẩn và các thỏa thuận, và đảm bảo rằng các biện pháp y tế công cộng được điều phối và tiến hành khi có dịch bệnh.

Liên hệ

Địa chỉ mới từ ngày 25/04/2015

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Việt Nam

304 Kim Mã

Hà Nội

Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 4 38 500 100 / +84 (0) 4 38 501 888 mới

Fax: +84 (0) 4 37 265 519 / +84 (0) 4 37 265 520 mới

E-mail: media.vtn@wpro.who.int

Xem vị trí trên Google Maps

Đến Văn phòng WHO Việt Nam:

Khách đến Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc và Văn phòng WHO phải đăng ký ở cổng. Khách sẽ được phát một thẻ an ninh và được đón ở lối vào. Vui lòng đem theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng.