Đôi nét về WHO tại Việt Nam

Chúng tôi là ai?

Tổ chức Y tế Thế giới

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được thành lập ngày 7 tháng 4 năm 1948 với tư cách là cơ quan chỉ đạo và điều phối y tế toàn cầu trong hệ thống Liên Hiệp Quốc. Hoạt động với ba cấp trong Tổ chức (toàn cầu, khu vực và quốc gia), hơn 7.000 nhân viên của WHO trên toàn thế giới cộng tác với chính phủ của 194 Quốc gia Thành viên và các đối tác khác để đạt được tầm nhìn của WHO khi thành lập là đạt được mức độ sức khoẻ cao nhất có thể cho tất cả mọi người.

Khu vực Tây Thái Bình Dương

WHO ở Khu vực Tây Thái Bình Dương là nơi trên một phần tư dân số thế giới sinh sống, trải dài trên hơn một phần ba vòng địa cầu. Nhìn chung, hơn 600 nhân viên của WHO làm việc tại 15 văn phòng đại diện quốc gia và Văn phòng Khu vực tại Manila, Philippines, để hỗ trợ các Quốc gia Thành viên đạt được kết quả sức khoẻ tốt hơn cho gần 1,9 tỷ người dân ở 37 quốc gia và lãnh thổ của Khu vực.

Sự hiện diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam

Việt Nam trở thành Quốc gia Thành viên của WHO kể từ ngày 17 tháng 5 năm 1950. WHO là một trong những cơ quan đầu tiên của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trực tiếp ngành y tế Việt Nam ngay từ khi chiến tranh kết thúc và thống nhất đất nước. WHO thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1977 và chi nhánh văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003. Hơn 50 nhân viên của WHO tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân và Chính phủ Việt Nam cải thiện sức khoẻ

Liên hệ

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng Việt Nam

304 Kim Mã

Hà Nội

Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 24 38 500 100 / +84 (0) 24 38 501 888 mới

Fax: +84 (0) 24 37 265 519 / +84 (0) 24 37 265 520 mới

E-mail: wpvnmmedia@who.int

Xem vị trí trên Google Maps

Đến Văn phòng WHO Việt Nam:

Khách đến Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc và Văn phòng WHO phải đăng ký ở cổng. Khách sẽ được phát một thẻ an ninh và được đón ở lối vào. Vui lòng đem theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng.