Đôi nét về WHO

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là gì?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là một cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp quốc về y tế và như là, nhà chức trách quốc tế hàng đầu về các vấn đề y tế. WHO được thành lập vào năm 1948.

Vai trò của WHO là gì?

WHO giúp đỡ thiết lập chương trình nghị sự y tế quốc tế và đã đóng một vai trò then chốt trong việc kiểm soát và phòng chống bệnh tật trong nhiều thập kỷ.

Phạm vi công việc của WHO bao gồm:

  • Cung cấp các tư vấn chuyên môn cao cấp về các vấn đề chính sách và kỹ thuật qua các chuyên gia tới Việt Nam hay thông qua các nhân viên chuyên môn của WHO cư trú tại Việt Nam.
  • Hỗ trợ thử nghiệm và đổi mới các chính sách, và khuyến khích nghiên cứu vận hành
  • Phổ biến thông tin về các kinh nghiệm chính sách, thực hành tốt nhất và các tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua các tài liệu và tập huấn.
  • Thực thi ảnh hưởng đối với các chính sách và chiến lược trong lĩnh vực y tế thông qua những tương tác với Bộ Y tế và cộng đồng các nhà tài trợ và sự quản lý của các nhóm đối tác và kỹ thuật.
  • Xây dựng và áp dụng các công cụ phòng và chống bệnh tật và quản lý thông tin y tế và các phương pháp thu thập số liệu.

Trong những năm gần đây, WHO cũng đã có mặt ở tuyến đầu trong những nỗ lực chống lại bệnh tật như Bại liệt, Sốt rét, Lao, SARS, và HIV/AIDS. WHO đã dẫn đầu các chiến dịch tiêm chủng đại chúng, tham mưu những chiến lược chiến đấu chống bệnh tật và đặt ra tiêu chuẩn cho những vấn đề y tế công cộng khác nhau, bao gồm cả sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

WHO làm việc ở đâu?

WHO làm việc với 192 quốc gia. WHO có sáu văn phòng khu vực, và một trụ sở ở Geneva, Thụy sỹ. Văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương là ở Manila, Philippine. WHO đã làm việc tại Việt Nam trong hơn 50 năm qua, chủ yếu làm việc với Bộ Y tế nhưng ngày càng mở rộng với các đối tác khác.

Ai làm việc cho WHO?

WHO có hàng nghìn các chuyên gia quốc tế tại thực địa, làm việc với vai trò là nhân viên hay cố vấn. WHO cũng có các mối liên kết với các trung tâm hợp tác, các viện nghiên cứu và nhiều các tổ chức công cộng và tư nhân.