ДЭМБ-ын Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 2011 оны Жилийн тайлан

: Хэвлэлийн хуудас: 24
: Хэвлэгдсэн он: 2012
: Хэвлэгдсэн хэл: Англи

ДЭМБ-ын Монгол дахь Суурин төлөөлөгчийн газрын 2011 оны Жилийн тайлан нь тухайн улс эрүүл мэндийн үндэсний бодлогодоо ямар амжилт олж, ямар асуудалтай тулгарч байгааг тодруулж гаргахаар ДЭМБ-ын Номхон далайн Баруун бүсийн байгууллагаас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны нэг хэсэг юм. Холбогдох төрийн байгууллагууд болон НҮБ-ын агентлагууд, бусад хамтрагч талууд, нийт ард иргэдтэй хамтран үндэсний эрүүл мэндийг сайжруулах үйлсэд ДЭМБ-аас оруулж байгаа дэмжлэг туслалцааны талаархи мэдээллийг хүргэхэд Жилийн ажлын тайлангийн зорилго оршино.