Ажилтнууд

ДЭМБ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын хамт олон

ДЭМБ-ын Суурин төлөөлөгч Доктор Су Нюунт-У

Эрүүл мэндийн системийн хөгжил ба ХБӨ-ий баг

Доктор Говинд, Багийн ахлагч, Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

Доктор Б.Цогзолмаа, ХБӨ-ий асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Доктор Л.Оюунтогос, Орчны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Доктор Э.Эрдэнэчимэг, Эрүүл мэндийн санхүүжилтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Доктор Д.Нарантуяа, Зүрхэнд цус харвалт өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Сэтгүүлч З.Золзаяа, ЭМД болон ОНХ асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Доктор Б.Алтанзагас, УАЦЭА ба ЭМАШТ-ийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Гантуяа, Бичиг хэргийн ажилтан, Зүрхэнд цус харвалт өвчний баг

Ш.Одончимэг, Бичиг хэргийн ажилтан, ХБӨ-ий баг

В.Баясгалан, Жолооч, УАЦЭА ба ЭМАШТ-ийн баг

Эрүүл мэндийн аюулгүй байдал ба ХӨ-ий баг

Доктор Дапенг, Багийн ахлагч, Халдварын тандалт судалгааны мэргэжилтэн

Доктор Ж.Нарантуяа, БЗДХ/ХДХВ/ДОХын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Доктор Д.Содбаяр, БГХӨ-ий асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Доктор О.Ариунтуяа, Халдварын тандалт судалгааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Доктор П.Энхтуяа, Төслийн зохицуулагч, Талбарын тархвар судлалын сургалтын хөтөлбөр хариуцсан

Захиргаа ба санхүүгийн баг

Б.Бат-Эрдэнэ, Багийн ахлагч, Захиргаа ба санхүүгийн ажилтан

Б.Өнөржаргал, Захиргааны ажилтан

Ц.Баасанхүү, Санхүүгийн ажилтан

Ж.Шагжсүрэн, Бичиг хэргийн ажилтан

Б.Шижир, Суурин төлөөлөгчийн жолооч

Д.Нарандаш, Жолооч

Д.Батманлай, Жолооч

Б.Болорцэцэг, Үйлчлэгч